Рясне-Руська сільська рада

Яворівського району, Львівської області

(03259) 37-174

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки під будівництво м’ясопереробного комплексу з забійним цехом

09.04.2019

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки площею 0,8973гав с. Рясне-Руське Яворівського району Львівської області під будівництво м’ясопереробного комплексу з забійним цехом

Загальні положення

Замовник СЕО

Рясне-Руська сільська рада. 81085, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Рясне-Руське, площа Незалежності, 1. ЄДРПОУ: 04373138

Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки в с. Рясне-Руське Яворівського району Львівської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території.

Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки території.

Проект детального планування території виконаний з метою зміни цільового призначення земельної ділянки під будівництво м’ясопереробного комплексу з забійним цехом в с. Рясне-Руське з врахуванням сучасного стану території, деталізації архітектурно-планувальних рішень раніше розробленої містобудівної документації.

Детальний план території розроблено на підставі наступних документів:

– рішення Рясне-Руської сільської ради №2654 від 26 грудня 2018р. «Про надання дозволу на виготовлення детального плану території для зміни цільового призначення земельної ділянки в с. Рясне-Руське під будівництво м’ясопереробного комплексу з забійним цехом».

– витяг про право власності на земельну ділянку кадастровий номер 4625887500:02:000:1002

– Генеральний план с. Рясне-Руське;

– завдання на проектування детального плану території.

Детальний план території визначає:

– деталізацію та уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту;

– деталізацію та уточнення раніше розроблених детальних планів території;

– формування принципів архітектурної композиції структури забудови;

– встановлення червоних ліній регулювання забудови;

– виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів містобудівного використання.

Документ державного планування розроблений згідно з вимогами Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст генерального плану території», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.3-5:2007 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», Земельного Кодексу України.

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Рясне-Руське – село в Україні, яке розташоване в Яворівському районі, Львівської області, за 45 км на схід від районного центру, при шляху Львів-Яворів. Село є центром Рясне-Руської сільської ради, до котрої входять села Рясне-Руське,  Підрясне. Чисельність населення становить 2428 осіб.

На півночі село межує з Кожичами, на сході – з Рясною-Польською, на півдні – з Рудним, на заході – з Вороцівим, а на північному заході з Підрясною  (частиною Карачинова). Через південно-західну частину села протікає один з рукавів Білогорського потоку. Сільська забудова знаходиться на півночі села.

Територія, яка розглядається даним детальним планом, заходиться в південній частині села Рясне-Руське в невеликій промисловій зоні, що формується. Загальна площа території детального планування становить: 3.22 га. Територія проектування не забудована. Більша частина території і в тому числі проектована ділянка мають статус сільськогосподарського призначення, але фактично не використовуються.

Межу детального плану формує:

– з заходу та півдня – ґрунтова дорога, межа населеного пункту;

– з північного сходу – територія заводу ТзОВ «Брама»;

– з півночі та заходу – землі сільськогосподарського призначення.

Проектована ділянка площею 0,8973га знаходиться в приватній власності гр. Стефура Р.М. з цільовим призначенням: 01.03. для ведення особистого селянського господарства. На цій території пропонується будівництво м’ясопереробного комплексу з забійним цехом ІІІкат. шкідливості з СЗЗ 300м, що включає такі будівлі: адміністративно-побутовий корпус з магазином, виробниче приміщення м’ясопереробного комплексу, забійний цех, паливна, навіс для попереднього утримання свиней, контрольно-пропускний пункт, майданчик для карантинування підстилкового гною, компосту та твердої фракції, автостоянки, пожежний резервуар, очисна споруда типу «Біотал», трансформатор на електропідстанція та господарський майданчик.

Заплановані об’єкти відносяться до категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягатимуть оцінці впливу на довкілля.

М’ясопереробний комплекс передбачений  на 5 т готової продукції в зміну. Забійний цех призначений лише для забою свиней, його потужність складає 120 голів за день (за зміну).

Інженерне забезпечення: електропостачання – від сільських інженерних комунікацій згідно технічних вимог (ТУ); водопостачання, каналізації – підключення до існуючої мережі водопроводу населеного пункту, теплопостачання – будівництво паливної на пару.

Даним детальним планом території передбачено комплексний благоустрій та організація зелених зон. Запроектовані пішохідні зв’язки, комплексний благоустрій та озеленення вуличної системи з використанням газонів багаторічних трав, посадкою дерев та місцями для відпочинку.

Ймовірні наслідки

а) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення не передбачається.

Табл. 1. Ймовірні наслідки виконання ДДП

Сфери охорони довкілляМожливі наслідки виконання ДДП
Атмосферне повітряПід час будівництва комплексу вплив на повітряне середовище буде зумовлюватись збільшенням викидів забруднювальних речовин від роботи двигунів транспортних засобів, викидами пилу при проведенні земляних робіт. Дані речовини будуть утворюватися в незначних  кількостях, без перевищень норм ГДК.

При експлуатації об’єкту проектування можливе утворення викидів в повітря зі специфічним запахом та органічним вмістом.

Водне середовищаБудівельних роботи можуть бути джерелом забруднення поверхневих і підземних вод внаслідок випадкового викиду забруднювальних речовин, що будуть використовуватись на будівельному майданчику.

При експлуатації будуть утворюватися стічні, які будуть подаватися на очисні споруди підприємства. Вплив на водне середовище буде спостерігатись у випадку незабезпечення достатньої очистки стічних вод.

Ґрунтове середовищеПри будівництві об’єктів можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів.

Порушення ґрунтового покриву може відбуватись під час будівництва та руху транспортних засобів. Внаслідок будівництва об’єктів транспортної інфраструктури можливе забруднення ґрунтового середовища нафтопродуктами.

При експлуатації комплексу харчової промисловості можливий вплив на ґрунтове середовище внаслідок неправильного поводження з відходами виробництва.

Рослинний та тваринний світНегативного впливу не очікується.
Акустичний впливШумове забруднення буде спричинене роботою відповідного устаткування підприємства, транспортними засобами. Проте, такий вплив не буде перевищувати встановлені допустимі норми.

б) наслідки для територій з природоохоронним статусом:

Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться поза межами структурних елементів екологічної мережі. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення:

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки земельна ділянка розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено

Альтернативних варіантів проекту не передбачається.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

– статистичну інформацію;

– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання детального плану, комплекс яких включає:

Заходи щодо охорони атмосферного повітря:

– контроль за дотриманням гранично-допустимих викидів забруднювальних речовин та їх гранично-допустимої концентрації  в атмосферному повітрі внаслідок функціонування підприємства;

– моніторинг за станом атмосферного повітря населеного пункту;

– зменшення рівня викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря шляхом впровадження сучасних технологій, заміни застарілого обладнання;

недопущення викидів в атмосферу повітря, вилученого загально обмінною вентиляцією, яке вміщує шкідливі або неприємні запахи, речовини через зосереджені пристрої або через розосереджені пристрої;

влаштування тимчасових внутрішньо майданчикових доріг, по можливості, використовуючи існуючі дороги для зменшення утворення пилу.

контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– створення санітарно-захисних смуг з дерев та чагарників навколо виробничих об’єктів.

        Заходи щодо захисту водного середовища:

– будівництво очисних споруд;

– недопускання  потрапляння недостатньо-очищених стічних вод у водні об’єкти;

– контроль за дотриманням гранично-допустимих концентрацій забруднювальних речовин у зворотних водах;

– організація водовідведення дощових та талих вод з території підприємства;

– використання зворотної системи з очисними спорудами для промислових потреб.

Заходи щодо охорони ґрунтового середовища:

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо її раціонального використання;

– дотримання меж території, відведеної для будівництва;

– складування родючого ґрунту на спеціально відведених майданчиках з наступним використання його для озеленення та благоустрою території. Всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній ділянці;

– дотримання вимог щодо поводження з відходами, що утворюються внаслідок будівництва та функціонування підприємства;

– модернізація техніки для санітарного очищення;

– недопущення потраплянню нафтопродуктів у ґрунти;

        Шумозахисні заходи:

– використання сучасного низько-шумного технологічного та енергетичного обладнання;

– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму, зокрема застосування звукоізолюючих стін і перегородок в приміщеннях, в яких розміщене обладнання, що є джерелами шуму та вібрацій;

– озеленення території.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Рясне-Руська сільська рада. 81085, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Рясне-Руське, площа Незалежності, 1, 15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки площею 0.8973га в с. Рясне-Руське Яворівського району Львівської області під будівництво м’ясопереробного комплексу з забійним цехом (відповідно до п.п. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Просимо надати зауваження та пропозиції

АРХІВ НОВИН

Banerbpd 170x100

ПЛАТФОРМА ЕЛ. ДЕМОКРАТІЇ

єс місцевих петицій

ПОРТАЛ ВІДКРИТИХ ДАНИХ

Data Gov Ua 300x156

ІНВЕСТИЦІЙНА КАРТА УКРАЇНИ

Ua Map 300x156